Η AIAS IOLCOS CONSULTING LTD είναι μια εξειδικευμένη εταιρεία παροχής Ναυτιλιακών λύσεων στους τομείς της Ποιότητας, της Υγιεινής, της Ασφάλειας, του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης Κινδύνων.

Οι λύσεις αυτές περιλαμβάνουν την παροχή συμβουλών, ανάπτυξη τεκμηρίωσης, εκπαίδευσης επί του πλοίου αλλά και στην ξηρά σε όλες τις παραπάνω περιοχές δραστηριοποίησης.

Ταξινόμηση πλοίων

Εξουσιοδοτημένοι Αντιπρόσωποι

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης

Συμβουλευτικές & εν πλω υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Ποιοι είμαστε, πληροφορίες

Ναυτιλιακά & Τουριστικά

Μακρόχρονη πείρα και γνώση.

Διαβάστε περισσότερα